Wągrowiecki „Camping 177" po raz kolejny w gronie najlepszych

12.01.2024

Podczas corocznie organizowanego konkursu "Mister Camping" Polska Federacja Campingu i Caravaningu wybiera najlepsze campingi w Polsce.

Kolejny rok z rzędu zdobywamy zaszczytne 3 miejsce.

Konkurs „Mister Camping 2023”, w którym udział wzięły wszystkie campingi zrzeszone w Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, organizowany jest co roku we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną.

W ramach konkursu oceniane było wiele czynników, m in. zagospodarowanie i wyposażenie campingu, stan techniczny, czystość i estetyka obiektu, usługi świadczone na campingu oraz jakość obsługi turystów.
Bardzo wysokie zajęte miejsce w konkursie „Mister Camping" dowodzi dużego zaangażowania kierownictwa i pracowników campingu w pracę na rzecz utrzymania wysokiego standardu obiektu i najwyższej jakości usług.

Serdecznie zapraszamy na „Camping 177". W 2024 roku otwarty od 1 maja aż do późnej jesieni.

 

Aktualności