RODO

Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji jest:

Krzysztof Pukaczewski
e-mail: ckumercury@op.pl

Aktualności