Wągrowiecki „Camping 177" po raz kolejny w gronie najlepszych.

27.12.2022

W organizowanym co roku konkursie "Mister Camping" Polska Federacja Campingu i Caravaningu wybiera najlepsze campingi w Polsce. Podczas konkursu za 2022 rok 3 miejsce zajął nasz Camping.

Konkurs „Mister Camping", w którym udział biorą wszelkie campingi zrzeszone w Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, organizowany jest co roku we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną.

W ramach konkursu oceniane było wiele czynników, m in. zagospodarowanie i wyposażenie campingu, stan techniczny, czystość i estetyka obiektu, usługi świadczone na campingu oraz jakość obsługi turystów.
Bardzo wysokie zajęte miejsce w konkursie „Mister Camping" dowodzi dużego zaangażowania kierownictwa i pracowników campingu w pracę na rzecz utrzymania wysokiego standardu obiektu i najwyższej jakości usług.

Serdecznie zapraszamy na „Camping 177".

Aktualności